تبلیغات
تجهیزات نظامی - پرتاب موشک شهاب3
دوشنبه 14 تیر 1389

پرتاب موشک شهاب3

   نوشته شده توسط: BEHNAM CIA    

۳
  کلاس ------------------------------------- MRBM
           برد ----------------------------------------2500 کیلومتر
   وزن کلاهک ------------------------------- 2/1 تن
  وزن موشک ------------------------------ ۱۶ تن
   طول --------------------------------------- ۱۶ متر
   قطر --------------------------------------- ۵/۱ متر
           وضعیت ----------------------------------- کاملا عملیاتی
سوخت ----------------------------------- جامد
       خطا -------------------------------------- 2 در 10000