تبلیغات
تجهیزات نظامی - سرباز امریکایی درعراق
دوشنبه 14 تیر 1389

سرباز امریکایی درعراق

   نوشته شده توسط: BEHNAM CIA    

اسلحه اورا دقیق تر در ادامه مطلب ببینید

سلاح در دستانواع مهمات به كار رفته در تیربار M60 :
انواع فشنگ های به كار رفته در این سلاح را می توان اینچنین برشمرد:
فشنگ M61 از نوع ضدزره
فشنگ M62 از نوع رسام
فشنگ M63 از نوع سرتخت
فشنگ M85 از نوع ساچمه ای كروی
فشنگ M993 از نوع تنگستنی ضدزره (جدید)
تمامی این فشنگ ها ، درون نوار فشنگ فلزی مورد تآیید NATO قرار می گیرند. نوار فشنگ های مورد استفاده در امریكا ، دارای 4 فشنگ معمولی و یك فشنگ رسام هستند.
سرباز