تبلیغات
تجهیزات نظامی - احتمال قوی وجود حیات در مریخ
سه شنبه 15 تیر 1389

احتمال قوی وجود حیات در مریخ

   نوشته شده توسط: BEHNAM CIA    

تصویر زنی در کره مریخ
عکسی که  توسط كاوشگر اسپریت سازمان ناسا از سطح كره مریخ گرفته شده بود این تصور چندین ساله را که حیات در کره مریخ وجود دارد را شدت بخشید  . تصویر جسمی شبیه پیكره انسان را بر روی مریخ نشان می داد . بلافاصله سایتهای اینترنتی زیادی به موضوع پرداختند و عکس را بطورت زنی زنده نشسته روی کوه تفسیر کردن