تبلیغات
تجهیزات نظامی - تمرین نیروی ویژه ارتش
دوشنبه 14 تیر 1389

تمرین نیروی ویژه ارتش

   نوشته شده توسط: BEHNAM CIA    

تیپ 65 هوابرد یکی از ماهرترین واحدهای نظامی است که در آن نیروها آموزشهای ویژه ای را برای جلوگیری از گروگانگیری و یا رهایی گروگان از چنگ تروریستها در شرایط و مناطق مختلف می بینند.